fun2jump
WAAROM fun2jump facebook telefoon email Huurvoorwaarden

Per aanvraag op onze website of via mail (info@fun2jump.be).  Pas definitief nadat we communicatie hadden ivm leveren en ophalen.  Reservaties via messenger, sms kunnen niet gegarandeerd worden.

Bij een reservering gaat u akkoord met de huurvoorwaarden.  

2de dag huren = 50% korting op de 2de dag

2 stuks of meer huren = vanaf 2de (goedkoopste)  20% korting op het 2de springkasteel (niet geldig bij evenementen)

Optie

Slechts 1 week mogelijk

Annulatie

Kosteloos bij aanhoudend slecht weer en minstens 24u voor levering. 

Kosteloos bij overmacht zoals bv corona-maatregelen.

Levering

* Gratis binnen de 15km.  Anders komt er per extra km 0,50€ bij.  (let op dit is x4) De afstand wordt berekend via google maps.  Met andere site's of apps wordt er geen rekening gehouden.

* Tijdens de communieperiode is de levering beperkt tot 20km.  Gelieve contact op te nemen voor meer info.

* Graag een helpende hand voorzien bij levering en eventueel bij ophaling.  

* De huurder dient op voorhand voor een verlengkabel te zorgen tot waar het springkasteel moet komen. Kabels die verstrikt zijn, hebben wij geen tijd om dit te op te lossen.  Jullie zijn hier verantwoordelijk voor.  

* Het springkasteel wordt 1x geplaatst, zorg ervoor dat je zeker weet waar je deze wenst.

* De doorgang (min 1m) voor het leveren en ophalen dient vrij en makkelijk bereikbaar te zijn.  Indien dit niet zo is, gelieve dit bij reservatie door te geven.   

Leveringen verder dan 20 meter met een kar, kan door ons geweigerd worden.  Trappen zijn niet mogelijk, tenzij het er maar een paar zijn.  Als wij bij het aankomen niet gemakkelijk op de te bereiken plaats kunnen of indien we door jullie opgehouden worden om 1 of andere reden, kan er een meerkost bijkomen voor de tijd dat we hierdoor verliezen.  Een springkasteel weegt boven de 100kg.   Dit kan dus niet over een omheining gedragen of gegooid worden.

Leveringen van onze springkastelen proberen wij zo goed mogelijk naar de wensen van de klant te regelen.  Levering gebeurt meestal de dag zelf ’s morgens.  Ook het ophalen van onze springkastelen gebeurt dezelfde dag.  Wij nemen hiervoor contact op om dit met jullie te bespreken.  Wij houden er rekening mee indien het feest pas ‘s avonds begint.  Dan kijken we om de ophaling zo laat mogelijk te doen.

Plaatsing

Liefst op een vlakke, zachte ondergrond, vrij van alle scherpe objecten.  Wij plaatsen geen toestellen op aarde/zand/paardenplein.  Gras is de ideale plaats. Op gras verankeren wij dmv piketten.  Indien deze niet kunnen ingeslagen worden, is de klant verantwoordelijk voor bevestiging eventueel dmv zandzakken.  

Springkasteel

Bij stormwind of onweer het springkasteel ontruimen en onmiddellijk uitschakelen.  Muren en torens naar binnen plooien en springkasteel dubbel vouwen.  NOOIT gewoon plat in de regen laten liggen!  (Uitgezonderd bij hevige onweders waardoor het springkasteel dreigt weg te vliegen)  Bij beschadiging of diefstal van de constructie, motor of verlengkabel is de huurder verantwoordelijk en moet de volledige aankoopsom of reparatie vergoed worden.

Disco springkastelen:  De huurder moet zelf muziek op usb stick of sd card voorzien.  Enkel MP3 muziek kan worden afgespeeld!

Rodeo: Beperkte afstand voor levering (voor meer info neem contact op).  

Buikglijbaan:  Wordt het liefst en best op gras geplaatst.  NIET op aarde of asfalt.

Suikerspin-/popcornmachine

Deze dienen opgehaald en teruggebracht te worden op afgesproken dag en uur. Indien dit niet gebeurt, kan een deel van de waarborg worden ingehouden.

Niet proper = 15 euro extra kosten!

Deze worden enkel geleverd bij de huur van een springkasteel.

Veiligheid

Op ieder springkasteel staan veiligheidsinstructies.  Gelieve deze te respecteren!

Betaling

Wij vragen om het totale bedrag te betalen bij levering (liefst bij levering).  Niet betalen = geen springkasteel!  Dit kan cash of via payconiq/bancontact.  

Indien je een factuur wenst, wordt gevraagd om deze voor de huurdatum te betalen! 

Bij laattijdige betaling zal vanaf factuurdatum onmiddellijk zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling, nalatigheidsintrest van 1 % per aangevangen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 60 € verschuldigd zijn.

Bij eventuele geschillen is enkel het Vredegerecht en de rechtbank van Kortrijk bevoegd.