fun2jump
WAAROM fun2jump facebook telefoon email Huurvoorwaarden

Per aanvraag op onze website of via mail (info@fun2jump.be).  Pas definitief nadat we communicatie hadden ivm leveren en ophalen.

Bij een reservering gaat u akkoord met de huurvoorwaarden.  

2de dag huren = 50% korting op de 2de dag

2 stuks of meer huren = vanaf 2de (goedkoopste)  20% korting op het 2de springkasteel

Optie

Slechts 1 week mogelijk

Annulatie

Kosteloos bij aanhoudend slecht weer en minstens 24u voor levering. 

Kosteloos bij overmacht zoals bv corona-maatregelen.

Levering

Gratis binnen de 20km.  Anders komt er per extra km 0,50€ bij.  (let op dit is x4)

Tijdens de communieperiode is de levering beperkt tot ongeveer 20km.  Gelieve contact op te nemen voor meer info.

De lage prijzen van onze springkastelen kunnen wij enkel blijven garanderen indien er bij afbraak een helpende hand aanwezig is.   Indien er geen helpende hand aanwezig is, kunnen wij de waarborg inhouden.  De huurder dient op voorhand voor een verlengkabel te zorgen tot waar het springkasteel moet komen. Het springkasteel wordt 1x geplaatst, zorg ervoor dat je zeker weet waar je deze wenst.

De doorgang voor het leveren dient vrij en makkelijk bereikbaar te zijn.   Indien dit niet zo is, gelieve dit bij reservatie door te geven.  Trappen zijn niet mogelijk, tenzij het er maar een paar zijn.  Als wij bij het aankomen niet gemakkelijk op de te bereiken plaats kunnen of indien we door jullie opgehouden worden om 1 of andere reden, kan er een meerkost bijkomen voor de tijd dat we hierdoor verliezen.  Een springkasteel weegt boven de 100kg.  Dit kan dus niet over een omheining gedragen of gegooid worden.

Leveringen van onze springkastelen gebeuren in samenspraak met de klant.  Dit gebeurt meestal de dag zelf ’s morgens.  Ook het ophalen van onze springkastelen gebeurt dezelfde dag.  Wij nemen hiervoor contact op om dit met jullie te bespreken.  Wij houden er rekening mee indien het feest pas ‘s avonds begint.  Dan kijken we om de ophaling zo laat mogelijk te doen.

Plaatsing

Liefst op een vlakke, zachte ondergrond, vrij van alle scherpe objecten.  Wij plaatsen geen springkastelen op aarde (mits doorgegeven bij de reservering).  Gras is de ideale plaats.  

Springkasteel

Bij stormwind of onweer het springkasteel ontruimen en onmiddellijk uitschakelen.  Muren en torens naar binnen plooien en springkasteel dubbel vouwen.  NOOIT gewoon plat in de regen laten liggen!  Bij beschadiging of diefstal van de constructie, motor of verlengkabel is de huurder verantwoordelijk en moet de volledige aankoopsom of reparatie vergoed worden.

Disco springkastelen:  De huurder moet zelf muziek op usb stick of sd card voorzien.  Enkel MP3 muziek kan worden afgespeeld!

Buikglijbaan:  Wordt het liefst en best op gras geplaatst.  NIET op aarde of asfalt.

Suikerspin-/popcornmachine

Deze dienen opgehaald en teruggebracht te worden op afgesproken dag en uur. Indien dit niet gebeurt, kan een deel van de waarborg worden ingehouden.

Niet proper = 15 euro extra kosten!

Deze worden enkel geleverd bij de huur van een springkasteel.

Veiligheid

Op ieder springkasteel staan veiligheidsinstructies.  Gelieve deze te respecteren!

Betaling

Wij vragen om het totale bedrag + 50 euro waarborg te betalen bij levering.

Indien je een factuur wenst, wordt gevraagd om deze voor de huurdatum te betalen! Anders wordt er niks geleverd!

Bij laattijdige betaling zal vanaf factuurdatum onmiddellijk zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling, nalatigheidsintrest van 1 % per aangevangen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 60 € verschuldigd zijn.

Bij eventuele geschillen is enkel het Vredegerecht en de rechtbank van Kortrijk bevoegd.